Terreur voorbereidingen

Europa wordt geconfronteerd met een golf van extreem geweld en terroristische aanslagen. Slachtoffers worden achterlaten met veelal blast en penetrerende wonden.

Deze wondpathologie dwingt traumacentra en ziekenhuizen om een andere aanpak. Merendeel van het personeel heeft dergelijke verwondingen en risico’s echter niet eerder meegemaakt.

Voorbereidingstrainingen zijn daarom essentieel om personeel te voorzien van noodzakelijke inzichten. Harald Veen heeft de afgelopen jaren mee mogen helpen aan de voorbereidingen van ziekenhuizen in Afrikaanse conflictgebieden en het Midden Oosten.

Instructeur oorlogschirurgie

Elk slachtoffer van gewapend geweld, natuurrampen of andere trauma`s heeft recht op goede kwaliteit chirurgische zorg.

Tijdens mijn humanitaire en defensie uitzendingen heb veel verwondingen gezien, die in de westerse wereld -gelukkig- niet dagelijks voorkomen. Wel kunnen we deze opgedane inzichten en ervaringen delen met collega’s, zodat discusssies over een adequate aanpak niet plaatsvinden aan de operatietafel.

Harald Veen is instructeur DSTS (Definitive Surgical Trauma Skills) en STAE (Surgical Training in the Austere Environment) bij de Royal College of Surgeons in London en HEST(Hostile Environment Surgical Training) bij de David Nott Foundation.

Spreker op conferenties

Het groot aantal georganiseerde conferenties laat zien dat de sector zich goed wil voorbereiden op haar rol.

Conferenties zijn een ideaal platform op kennis te delen, inspiratie op te doen en nieuwe perspectieven te bieden. Die kunnen over en weer worden verwerkt in beleidsplannen, oefeningen en de dagelijkse praktijk.

Harald Veen mag regelmatig spreken op conferenties over trauma inzichten,
ervaringen en systeemverbeteringen, zoals IPRED V (International Preparedness
and Response to Emergencies and Disasters), Limb Surgery in Disasters and
Conflicts (WHO), Traumachirurgie: terreurvoorbereidingen (Erasmus MC, UMC
Utrecht, LUMC) etc.