Elk slachtoffer van gewapend geweld, natuurrampen of andere trauma’s heeft recht op goede kwaliteit chirurgische zorg.
De huidige realiteit is dat er op veel plaatsen nog steeds zorg wordt geleverd die niet voldoet aan de minimum eisen voor veilige chirurgie.
Vandaar de noodzaak om de ondergrens te definiëren van kwaliteit waar chirurgische zorg minimaal aan dient te voldoen, en te werken aan systemen om deze benodigde kwaliteit te garanderen.”

 

E-mail: veenharald@hotmail.com

Tel: 0033 762 928 10