Harald Veen

Traumachirurg

Dr. Harald Veen heeft zijn studie geneeskunde gevolgd in het UMC Utrecht, waarna hij in opleiding kwam als algemeen chirurg in Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Hij heeft zich onder andere gespecialiseerd in oncologische, vasculaire chirurgie en traumatologie.
Na zijn opleiding heeft hij elf jaar in Nederland gewerkt als chirurg en heeft hij vervolgens drie jaar voor de National Health Services op Shetland gewerkt en zes jaar voor de Royal Britisch Navy in Gibraltar.
Naast zijn werkzaamheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is hij gedurende deze jaren voor het International Commitee of the Red Cross (ICRC) naar 30 medische missies in oorlogsgebieden over de gehele wereld uitgezonden. Dr. Harald Veen was vanaf 2012 tot en met 2017 werkzaam als Chief Surgeon bij het ICRC in Genève. Deze organisatie verstrekt medische hulp over de gehele wereld en heeft een mandaat van de internationale gemeenschap met betrekking tot de naleving van de conventies van Genève tijdens gewapende conflicten. Oorlogschirurgie is een belangrijk onderdeel van deze rol. Als Chief Surgeon was hij verantwoordelijk voor alle chirurgische programma’s van de organisatie. In 2017 en
2018 is hij het project “Complex Attacks Preparedness”, gericht op de
terreuraanvallen in Europa aan het uitrollen.

Carrière

WHO Consultant

Emergency Medical Team mentor

Heden

Lead surgeon for complex attacks preparedness

International Committee of the Red Cross (ICRC)

2017 - 2018

Chief surgeon ICRC

International Committee of the Red Cross (ICRC)

2012 - 2017

Chief surgeon ICRC

2006 - 2012

Royal Naval Hospital in Gibraltar (Britse Royal Navy)

Chirurg

2006 - 2012

Educatie

Fellowship Royal College of Surgeons of Edinburgh

2005

Registratie chirurg in Verenigd Koninkrijk

2002

Registratie chirurg in Nederland

1992

Specialisatie chirurgie in Utrecht, Maastricht en Eindhoven

Geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht

Contact